BEJAARDE & GESTREMDE BEHUISING MET VERSORGING BYSTAND         

NPO 198 704     NPC 2013/023023/08      

BEHOEFTES & WENSLYSTE

As nie-winsgewende organisasie is ons dikwels afhanklik van die sakesektor en die publiek om ons hand sterk te maak en behoeftes aan te vul.  Daarom het ons goed gedink om 'n bladsy op die webtuiste oop te maak waar besighede en persone vanuit die gemeenskap wat betrokke wil raak of 'n bydra wil maak kan sien wat die huidige behoeftes is.

Navrae kan by Hoofkantoor gedoen word 051 5226089 of epos aan admin@athalia.co.za gestuur word.

Ons huisves na 'n keuring proses ook  enkele gesinne en enkelouers met hul kinders waar hul nie finansieel kan oorleef met hul SASSA of soortgelyke  inkomste.

HUISE BEHOEFTES

 

Komberse (Dringend)

Kussings

Duvets & Comforters

Hangkaste

Grassnyers

Enkelbed matrasse

Enkelbeddens

Enige donasie van voedsel, vleis vars of nie-bederfbare voedsel, klere, linne, meubels, kombuisware ens. word altyd met opregtheid waardeer.

 

KINDERS BEHOEFTES & WENSLYSTE

Daar is van die kinders wat tans behoefte het aan Winter Skoolklere, Sportklere asook Warm klere by die huis.

WENS LYSIES:

Ons gee die kinders in Athalia altyd die geleentheid om met hul verjaarsdae en met Kersfees 'n wens lysie te maak van wat hul graag sal wil ontvang.

MEI 2018 VERJAARDSDAE

15 Mei 2018

Juliana van Lingen 14

Wens lysie: Fiets en Hamster met sy Hokkie

Baie belangrike vereiste by Athalia Uitreik is dat die ontvanger van die donasie altyd moet sorg dat die skenker/donateur 'n Athalia gedrukte ontvangs bewys uitreik vir items ontvang.

GEEN ALKHOL OF DWELM GEBRUIKERS WORD IN ATHALIA GEHUISVES NIE. 

OORTREDERS WORD DADELIK GEDISIPLINEER!

Dankie vir u besoek en omgee. Kom kuier gerus weer!