NPO 198 704  :  NPC 2013/023/023/08   
 
BEJAARDE & GESTREMDE VERBLYF MET VERSORGING BYSTAND.           

Neem die vrymoedigheid om ons te kontak!

Gasteboek

Ans Coetzee
17/04/18 20:11:42
kontak my asb

Die maklikste manier om met ons in kontak te kom is deur die vorm te voltooi.

Rig navrae aan:                      

Ans Coetzee     Sel 0824676471              ans@athalia.co.za

                         Sel 079 826 6363               Tel 051 522 1131                        

                          finansies@athalia.co.za     

KANTOOR: Van Heerdenweg 1, Willows by Roselaan & Faurelaan sirkel aansluiting    

Tel: 051 5226089   e-pos  finansies@athalia.co.za

Bankbesonderhede:      Rek: Athalia Uitreik : Eerste Nasionale Bank 

                                     Rek Nommer: 62 485 902 805: Takkode 25 20 05